Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Τι είναι αυτή η ένδειξη???

Προειδοποιητική λυχνία χαμηλής στάθμης καυσίμου

Μας ενημερώνει ότι έχουμε το 10% του ντεπόζιτου μας σε καύσιμο που αντιστοιχεί ανάλογα με το κάθε
όχημα από 40-70 χιλιόμετρα.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να αμελήσουμε να βάλουμε βενζίνη διότι καμιά φορά μπορεί ο δείκτης μπορεί να είναι επηρεασμένος από τις αναθυμιάσεις του καυσίμου, και να μας οδηγήσει στο να μείνουμε κάπου νομίζοντας πως έχουμε το απαραίτητο καυσιμό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου