Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

Τι είναι αυτή η ένδειξη???

Προειδοποιητική λυχνία συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών

Η προειδοποιητική λυχνία ABS βρίσκεται στο ταμπλό οργάνων και θα ανάψει ένα ανιχνευθεί δυσλειτουργία του ABS από τη μονάδα HECU. Η προειδοποιητική λυχνία ABS πληροφορεί τον οδηγό ότι επικρατεί μια κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της λειτουργίας
αντιμπλοκαρίσματος τροχών. Εάν είναι αναμμένη μόνο η προειδοποιητική λυχνία ABS, το κανονικό φρενάρισμα με πλήρη υποβοήθηση είναι διαθέσιμο.
Οι συνθήκες για το άναμμα της προειδοποιητικής λυχνίας ABS είναι οι παρακάτω.
  • Ανιχνεύθηκε δυσλειτουργία του ABS. Όπως έχει περιγραφεί προηγούμενα, η προειδοποιητική λυχνία ABS ανάβει όταν έχει βρεθεί κάποιο πρόβλημα στο ABS.
  • Έλεγχος λυχνίας ενδείξεων στο ταμπλό οργάνων. Όταν ανοίγει ο διακόπτης ανάφλεξης, η προειδοποιητική λυχνία ABS θα ανάωει για περίπου τρία δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει.

Πηγή : autocats.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου